ALV laskuri

Haluatko laskea verot helposti? Tämä ALV-laskurin käyttöopas auttaa sinua tekemään sen nopeasti ja helposti.

Syötä vain verokanta ja summa, jonka haluat laskea, ja laskuri laskee veron määrän automaattisesti. Voit käyttää tätä laskuria helpottamaan yrityksesi verolaskelmia ja varmistamaan, että ALV-laskusi ovat tarkkoja ja oikein laskettuja.

ALV osuus verollisesta summasta
Verollinen summa
ALV määrä
%
Arvonlisäveron lisääminen verottomaan hintaan
Veroton hinta
Arvonlisäveroprosentti
%

Suomessa sovelletaan arvonlisäveroa, jonka yleinen verokanta on 24%. Lisäksi käytössä ovat alennetut verokannat 10% ja 14%, sekä nollaverokanta. Arvonlisävero on osa tuotteen tai palvelun hintaa, joka maksetaan lisänä verottomalle hinnalle. ALV:n avulla valtio kerää verotuloja ja rahoittaa julkisia palveluita. Verokannoilla pyritään ohjaamaan kuluttajien käyttäytymistä esimerkiksi ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.

Yleinen24 %
Elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisioluvat10 %
Parturi- ja kampaamopalvelut, pienet korjauspalvelut24 %
Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut10 %

ALV laskeminen kaava

ALV-laskeminen on tärkeä osa yritystoimintaa Suomessa. ALV tarkoittaa arvonlisäveroa, joka on kulutusvero ja se lisätään tuotteiden ja palveluiden hintoihin. ALV:n laskemiseen on käytettävissä monia työkaluja, joista yksi on ALV-laskuri.

ALV-laskuri on kätevä työkalu, joka auttaa laskemaan ALV:n määrän tuotteen tai palvelun hinnasta. Laskurin käyttö on helppoa: syötä tuotteen tai palvelun hinta laskuriin ja valitse ALV-prosentti. Laskuri laskee automaattisesti ALV:n määrän ja kertoo sen tuotteen tai palvelun hinnan kanssa.

ALV-laskeminen kaava on yksinkertainen. ALV:n määrä lasketaan kertomalla tuotteen tai palvelun hinta ALV-prosentilla ja jakamalla tulos luvulla sata plus ALV-prosentti. Esimerkiksi, jos tuotteen hinta on 100 euroa ja ALV-prosentti on 24, lasketaan ALV:n määrä seuraavasti: 100 x 24 / (100 + 24) = 19,35 euroa. Tämä tarkoittaa, että tuotteen kokonaishinta on 119,35 euroa, josta 19,35 euroa on ALV:ta.

ALV-laskuri vero on toinen tärkeä työkalu yrityksille. ALV-verolaskuri auttaa yrityksiä laskemaan ALV:n määrän myynnistä ja ostoksista. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, jotka myyvät ja ostavat tuotteita tai palveluita EU:n alueella. ALV-verolaskurin avulla voidaan varmistaa, että yritys noudattaa EU:n arvonlisäverolainsäädäntöä.

ALV-laskeminen on tärkeä osa yritystoimintaa, ja sen hallitseminen on välttämätöntä menestyksekkään yrityksen kannalta. ALV-laskuri ja ALV-laskeminen kaava ovat käteviä työkaluja, jotka auttavat yrityksiä laskemaan ALV:n määrän tarkasti ja nopeasti. ALV-verolaskuri auttaa yrityksiä noudattamaan EU:n arvonlisäverolainsäädäntöä ja välttämään mahdolliset veroseuraamukset.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Suomessa arvonlisäverokantoja on neljä erilaista: yleinen, alennettu, nollaverokanta ja erityisverokanta. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita.

Elintarvikkeiden, rehujen, ravintola- ja ateriapalveluiden arvonlisäverokanta on 14 %. Tämä alennettu verokanta kannustaa suomalaisia kuluttamaan terveellisiä elintarvikkeita ja käyttämään ravintolapalveluita.

Kirjojen, lääkkeiden, liikuntapalveluiden, elokuvanäytösten, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsyn, henkilökuljetuksen, majoituspalveluiden ja televisiolupien arvonlisäverokanta on 10 %. Tämä alennettu verokanta kannustaa kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen sekä matkailuun.

Parturi- ja kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokanta on myös 24 %. Tämä johtuu siitä, että nämä palvelut ovat lähellä yleistä arvonlisäverokantaa.

Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut ovat nollaverokannan alaisia, eli niistä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa lainkaan.

Erityisverokanta koskee erityistä tavaraa tai palvelua, joka ei sovellu mihinkään muuhun verokantaan. Tämä verokanta on kuitenkin hyvin harvinainen.

Arvonlisäverokannat vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä yritysten taloudelliseen tilanteeseen. Alennetut arvonlisäverokannat voivat kasvattaa tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja siten lisätä alan työllisyyttä.

Esimerkkejä verokannoista

Alla on esimerkkejä eri palveluiden arvonlisäverokannoista:

Taksiyritys: Niko kuljettaa ihmisiä työkseen ja tarjoaa myös ruoan kotiinkuljetuspalveluita. Henkilökuljetuksista hän veloittaa alennettua 10 % arvonlisäverokantaa, kun taas ruoan kotiinkuljetuksista hän perii yleisen 24 % arvonlisäverokannan. Alv laskuri auttaa laskemaan oikean veron määrän.

Hierontayritys: Tanja on urheiluhieroja ja tarjoaa myös rentoutushoitoja, joihin sovelletaan yleistä 24 % arvonlisäverokantaa. Terveydenhuollon ammattihenkilön antama hieronta on kuitenkin arvonlisäverotonta, eli sen verokanta on 0 %. Kun Tanja myy asiakkailleen kuntoiluvälineitä, niiden arvonlisävero on 24 %.

Hammaslääkäri: Hammaslääkärin palvelut ovat yleensä arvonlisäverottomia. Kuitenkin esteettinen hammashoito, kuten hampaiden valkaisu, on arvonlisäverollista ja siihen sovelletaan yleistä 24 % arvonlisäverokantaa. Alv laskuri auttaa laskemaan oikean veron määrän näissä tilanteissa.

On tärkeää huomata, että eri palveluille voi soveltua eri arvonlisäverokanta, ja verokannan selvittäminen voi olla haastavaa. Alv laskuri on hyvä apuväline oikean veron määrän laskemisessa ja varmistaa, että verot maksetaan oikein.

käytä alv laskurin apuna verokantontoja, jotta tiedät oikeas alv prosentin

Rakennusalan käännetty ALV

Rakennusalalla on käytössä käännetty arvonlisävero, joka tarkoittaa sitä, että alv:n maksuvelvollisuus siirtyy aliurakoitsijalta pääurakoitsijalle tai rakennuttajalle. Tämä on tärkeä toimenpide, sillä se varmistaa, että verot maksetaan asianmukaisesti ja vältetään harmaan talouden toiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aliurakoitsija ei maksa arvonlisäveroa suoraan valtiolle, vaan sen sijaan pääurakoitsija tai rakennuttaja hoitaa veron maksamisen.

Käännetty arvonlisävero on erityisen tärkeä rakennusalalla, sillä alalla esiintyy paljon aliurakointia ja alihankintaa. Aliurakoitsijat tekevät usein töitä useammalle eri yritykselle, jolloin verotuksen seuranta voi olla hankalaa. Käännetyn arvonlisäveron ansiosta verotus on selkeämpää ja hallittavampaa.

Käännetty arvonlisävero auttaa myös tasoittamaan kilpailua rakennusalalla. Kun kaikki yritykset maksavat veronsa asianmukaisesti, ne pystyvät kilpailemaan tasavertaisesti hankkeista. Toisaalta, jos joku yritys laiminlyö veronsa, se pystyy tarjoamaan palveluitaan huomattavasti halvemmalla hinnalla, mikä vääristää kilpailua ja vahingoittaa muita alan yrityksiä.

Käännetty arvonlisävero on siis tärkeä toimenpide, joka varmistaa asianmukaisen verotuksen rakennusalalla. Se auttaa myös tasaamaan kilpailua ja edistää terveellistä liiketoimintaa.

ALV on yksi Suomen suurimmista verolähteestä

Arvonlisävero (ALV) on yksi Suomen tärkeimmistä verolähteistä ja sen osuus kaikista veroista on huomattava 21,9%. ALV on tasavero, joka peritään kuluttajalta tuotteen tai palvelun hinnan päälle. Se takaa myös laajan veropohjan, sillä ALV koskee käytännössä kaikkia tavaroita ja palveluita, joita kuluttajat ostavat.

Vuonna 2021 arvonlisäveroa kerättiin yhteensä 23,5 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että ALV on erittäin tärkeä tulonlähde julkisyhteisöille, ja sen avulla rahoitetaan valtion toimintoja ja palveluita, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Vaikka tulo- ja pääomaverot ovat edelleen merkittäviä verolähteitä, ne vastaavat yhteensä vain 36,2%:sta verokertymästä. Sosiaaliturvamaksut, joihin sisältyvät myös eläkkeet, ovat toinen tärkeä verolähde ja ne vastaavat 28%:sta verokertymästä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikkia muita verolähteitä jää näiden jälkeen vain 13,9%:iin. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä ALV on Suomen verotuksessa ja kuinka suuri merkitys sillä on julkisyhteisöjen tulonlähteissä.

Siksi onkin erittäin tärkeää, että yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät ALV-laskuria oikein ja tarkasti. ALV-laskuri on hyödyllinen työkalu, jonka avulla voidaan laskea ALV:n määrä ja siten varmistaa, että verot maksetaan oikein ja että verovelvollisuudet täytetään asianmukaisesti.

Yritysten on myös erittäin tärkeää pitää tarkkaa kirjanpitoa ja seurata ALV-kertymiä, jotta he voivat ilmoittaa ne verottajalle oikein ja välttyä mahdollisilta veroseuraamuksilta.

Miksi minun kannattaa käyttää alv laskuria?

ALV-laskuri on tärkeä työkalu jokaiselle yrittäjälle, joka myy tavaroita tai palveluita Suomessa. ALV-laskuri auttaa laskemaan arvonlisäveron määrän, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan. Tämä on tärkeää, koska Suomessa arvonlisävero on pakollinen, ja sen määrä on määritelty tarkasti.

Miksi minun kannattaa käyttää alv-laskuria? Yksi syy on se, että alv-laskuri auttaa sinua välttämään virheitä laskennassa. Virheellinen alv-laskelma voi johtaa ongelmiin verottajan kanssa, joka voi puolestaan johtaa korkeisiin sakko- ja veromaksuihin. Alv-laskurin käyttäminen varmistaa, että laskelmat ovat tarkkoja ja että vältät virheet, joita voi tapahtua manuaalisesti laskiessa.

Toinen syy käyttää alv-laskuria on sen helppokäyttöisyys. Useimmat alv-laskurit ovat ilmaisia ja helposti saatavilla verkossa. Ne ovat yleensä selkeitä ja käyttäjäystävällisiä, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi käyttää niitä, vaikka ei olisikaan laskentatoimen asiantuntija.

Kolmas syy käyttää alv-laskuria on sen aikansäästö. Manuaalinen alv-laskenta voi olla aikaa vievää ja vaivalloista, erityisesti jos myyt useita erilaisia tuotteita tai palveluita. Alv-laskuri tekee laskennan puolestasi ja säästää sinulta aikaa ja vaivaa.

Lopuksi, alv-laskurin käyttäminen auttaa sinua ymmärtämään paremmin arvonlisäverotusta. Kun käytät alv-laskuria, näet selkeästi, kuinka paljon arvonlisäveroa lisätään tuotteen tai palvelun hintaan, ja kuinka paljon maksat arvonlisäveroa verottajalle. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin liiketoimintaasi ja auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan alv-laskurin käyttäminen on tärkeää jokaiselle yrittäjälle, joka myy tavaroita tai palveluita Suomessa. Se auttaa välttämään virheitä laskennassa, säästää aikaa ja auttaa ymmärtämään paremmin arvonlisäverotusta. Ilmaiset alv-laskurit ovat helposti saatavilla verkossa, joten miksi et käyttäisi tätä kätevää työkalua liiketoimintasi hyväksi?

Arvonlisäverolaki - Finlex

Arvonlisäverolaki on Suomen laki, joka säätelee arvonlisäveron perimistä ja maksamista Suomessa. Laki määrittelee arvonlisäveron verokannat, verovelvollisuuden, veron perusteet ja ilmoitusvelvollisuudet. Arvonlisäverolaki on tärkeä laki kaikille Suomessa toimiville yrityksille ja yrittäjille, sillä sen noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja tai muita seuraamuksia. Arvonlisäverolaki on luettavissa ja saatavilla Finlexin verkkosivustolta, joka on Suomen virallinen lainsäädäntöportaali.

ALV – Usein kysyttyä | UKK

ALV tarkoittaa arvonlisäveroa, joka on kulutusvero. Se lisätään tuotteen tai palvelun hintaan ja maksetaan valtiolle. ALV:n suuruus on yleensä 24 %, mutta se voi olla myös alennettu 14% tai 10% 

Yritys ei yleensä maksa arvonlisäveroa, jos sen liikevaihto on alle arvonlisäverolain mukaisen alarajan (10 000 €) eikä se harjoita arvonlisäverollista liiketoimintaa.

Riippuu tilanteesta. Jos työn suorittaja on arvonlisäverovelvollinen, työstä pitää maksaa arvonlisävero. Muussa tapauksessa arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa.

ALV on 0 % esimerkiksi, näillä toimialoilla:

  • terveyden- ja sairaanhoito
  • sosiaalihuolto
  • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut

Kyllä, arvonlisäveroa voi saada takaisin, jos yrityksen ostot ovat olleet arvonlisäverollisia ja ne ovat liittyneet yrityksen arvonlisäverolliseen myyntiin tai liiketoimintaan.