kilometrikorvaus laskuri

Laske helposti kilometrikorvaukset 2023

Kilometrikorvaus laskuri on kätevä apuväline auton käytön aiheuttamien kustannusten laskemiseen. Laskurilla voi helposti laskea kilometrikorvauksen määrän ja säästää aikaa ja vaivaa. Käyttämällä laskuria voi varmistaa, että kilometrikorvaukset ovat oikein laskettu ja maksimoida korvausten määrän.

Valitse vuosi jona työmatka on ajettu (kilometrikorvaus nousi vuodenvaihteessa 2023)
Select a vehicle
Select a vehicle
Valitse taulukosta mahdolliset korotusluokat
Autoon kiinnitettynä tai mukana on työtehtäviin liittyen
Onko mukana muita matkustajia joiden kuljetus on työnantajan vastuulla?
Syötä kilometrit

Ilmainen kilometrikorvaus laskuri

Kilometrikorvauslaskuri on erinomainen työkalu, joka auttaa laskemaan työntekijän tai yrittäjän saaman korvauksen työmatkasta, kun matka on tehty omalla ajoneuvolla. Kilometrikorvaukset ovat työmatkakorvauksia, joita maksetaan ajoneuvolla tehdyistä matkoista, ja ne ovat verovapaita tuloja.

Mitkä tekijät vaikuttavat korvattavaan summaan?

Kilometrikorvauksen suuruus riippuu monesta tekijästä, kuten ajoneuvon käyttöiästä, polttoainekustannuksista ja kilometrimäärästä. Vuonna 2021 kilometrikorvauksen suuruus oli 44 senttiä kilometriltä, kun taas vuonna 2022 se oli 46 senttiä kilometriltä ja vuonna 2023 se on 53 senttiä kilometriltä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vuoden vaihtuessa ratkaisevaa on ajon ajankohta, ei laskutuspäivämäärä.

Ilmainen kilometrikorvaus laskuri auttaa sinua laskemaan korvattavan määrän

Kilometrikorvauslaskuriin voi lisätä erilaisia korotuksia, kuten hinattavista laitteista, mutta näiden tulee liittyä työtehtäviin. Esimerkiksi peräkärryn käyttö vain “huvin vuoksi” ei oikeuta ylimääräisiin kilometrikorvauksiin. Lisäksi metsäautoteitä koskeva korotus koskee vain kyseisessä maastossa ajettuja kilometrejä, ei automaattisesti koko matkaa.

On myös hyvä huomata, että asunnon ja vakituisen työpaikan välisestä matkasta ei voi maksaa verovapaita kilometrikorvauksia, vaan nämä kulut voi erikseen vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa halvimman kulkuneuvon mukaan. Yleensä tämä tarkoittaa julkista liikennettä.

Laki ei määrää työnantajaa maksamaan kilometrikorvauksia, vaan maksaminen ja korvausten koko perustuu sopimuksiin (työ- ja työehtosopimus) tai vakiintuneeseen käytäntöön. Verohallinnon päätös on siis maksimimäärä, jonka voi maksaa verovapaasti, mutta korvaus voi olla myös matalampi tai korkeampi.

Kuinka käyttää kilometrikorvaus laskuria?

Kilometrikorvauslaskurin käyttö on helppoa ja nopeaa. Laskurin avulla voit syöttää matkan kilometrimäärän ja muut mahdolliset korotukset, ja laskuri antaa sinulle tarkan summan, jonka voit ilmoittaa verottajalle verovapaana korvauksena.

On tärkeää muistaa, että kilometrikorvaukset on tarkoitettu vain työmatkoille. Muissa tilanteissa, kuten asiakastapaamisissa tai liikematkoilla, matkakulut on eriteltävä ja korvattava erikseen. Tämä voi sisältää esimerkiksi matkustamisesta aiheutuvat majoitus-, ateria- ja muut kulut. On myös hyvä tarkistaa työnantajan matkustuskäytänteet ja mahdolliset matkakorvausrajat ennen matkan aloittamista, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä matkalaskun saapuessa. Lisäksi on tärkeää säilyttää kaikki matkakuluihin liittyvät kuitit ja todisteet, jotta matkalasku voidaan tehdä oikein ja mahdolliset verotukselliset asiat voidaan hoitaa asianmukaisesti.

Taulukko matkustamiskustannusten korvausten enimmäismääristä 2023

 
KulkuneuvoKorvauksen enimmäismäärä
auto

53 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

  • 9 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  • 14 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 27 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv93 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv135 senttiä kilometriltä
moottorikelkka129 senttiä kilometriltä
mönkijä121 senttiä kilometriltä
moottoripyörä41 senttiä kilometriltä
mopo22 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo13 senttiä kilometriltä

Yhteenveto

Tämä artikkeli käsittelee kilometrikorvausta ja sen laskemista eri tilanteissa. Kilometrikorvaus on korvaus, joka maksetaan henkilölle, joka käyttää omaa autoaan työmatkoihin tai työtehtävien suorittamiseen. Kilometrikorvausta voidaan maksaa verottomana tai verollisena, ja sen suuruus vaihtelee vuosittain.

Verotus kilometrikorvauksen osalta muuttui vuonna 2021, kun verottajan kilometrikorvaus muuttui. Verottajan kilometrikorvaus tarkoittaa sitä kilometrikorvauksen määrää, joka on verovapaata. Veroton kilometrikorvaus on korvaus, joka ei ylitä verottajan määrittelemää kilometrikorvauksen määrää.

Verovapaa kilometrikorvaus on siis se osa kilometrikorvauksesta, joka ei ole veronalaista tuloa. Verovapaan kilometrikorvauksen määrä riippuu auton käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi työmatkojen osalta verovapaa kilometrikorvaus on tänä vuonna 53 senttiä kilometriltä.

Yrittäjä kilometrikorvaus voi olla erilainen kuin palkansaajan kilometrikorvaus. Yrittäjä voi vähentää verotuksessa kaikki auton käytöstä aiheutuneet kustannukset, kuten polttoaineen ja huollon kustannukset. Yrittäjä voi myös saada kilometrikorvauksen verovapaana, jos se ei ylitä verottajan määrittelemää kilometrikorvauksen määrää.

Kilometrikorvauksen laskeminen voi olla monimutkaista, mutta kilometrikorvaus laskuri helpottaa tätä prosessia. Kilometrikorvaus laskuri laskee tarkasti matkasta aiheutuvat kustannukset ja kilometrikorvauksen määrän eri tilanteissa. Kilometrikorvaus laskuri on erittäin hyödyllinen työkalu, kun haluat selvittää, kuinka paljon voit saada kilometrikorvausta tai mitkä ovat eri vaihtoehtojen kustannukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kilometrikorvaus ja sen laskeminen ovat tärkeitä asioita, joita on syytä tarkastella huolellisesti. Kilometrikorvaus laskuri on hyödyllinen työkalu, joka auttaa laskemaan tarkasti matkoista aiheutuvat kustannukset ja kilometrikorvauksen määrän eri tilanteissa.

Kilometrikorvaukset 2023 – Usein kysyttyä | UKK

Olet oikeutettu kilometrikorvaukseen, jos käytät omaa autoasi työtehtävissä tai työmatkoilla. Korvaus määräytyy matkan pituuden ja käyttötarkoituksen perusteella. Yrittäjät ja ammatinharjoittajat voivat myös saada kilometrikorvausta, kun he käyttävät omaa autoaan yritystoiminnassa.

Oman auton kilometrikorvaus on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, joka voi alentaa henkilön verotettavaa tuloa. Verotuksessa käytetään yleensä Verohallinnon vahvistamaa kilometrikorvaussummaa, joka on tällä hetkellä 0,53 euroa kilometriltä.

Kyllä, yrittäjä voi maksaa itselleen kilometrikorvauksia, kun hän käyttää omaa autoaan yritystoiminnassa. Kilometrikorvaus on yrittäjälle verotonta tuloa, kun se ei ylitä Verohallinnon vahvistamaa kilometrikorvaussummaa.

Yrittäjän tulee kuitenkin muistaa, että kilometrikorvaus on vähennyskelpoinen kulu yritystoiminnassa, mutta se ei ole yksityiskäytössä vähennyskelpoinen. Lisäksi yrittäjän tulee pitää kirjaa ajopäiväkirjasta ja liittää se verotukseen.

Yrittäjän kannattaa käyttää Verohallinnon vahvistamaa kilometrikorvaussummaa, sillä se on helpompi ja selkeämpi tapa käsitellä kilometrikorvauksia. Mikäli yrittäjä haluaa maksaa itselleen korkeampaa korvausta kuin Verohallinnon vahvistama summa, ylimenevä osa lasketaan yrittäjälle veronalaiseksi tuloksi.

Kilometrikorvaus alkaa yleensä silloin, kun henkilö lähtee ajamaan työtehtäviin tai työmatkalle omalla autollaan. Korvaus maksetaan yleensä matkan pituuden perusteella, ja sen suuruus määräytyy Verohallinnon vahvistaman kilometrikorvaussumman mukaan.