Prosenttilaskuri

Laske prosenttilaskut helposti ja nopeasti

Tämän tekstin alapuolelta löydät kuusi erilaista prosenttilaskuria, joiden avulla ratkaiset kaikki prosenttilaskut. Jokaisen prosenttilaskurin alapuolelta löydät myös selkeä selityksen kuinka kyseinen prosenttilaskuri toimii, sekä mikä on prosenttilaskun kaava.

Kuinka monta prosenttia:

Prosenttiosuus - Kuinka paljon on X prosenttia luvusta?
Syötä prosentti
%
Syötä luku josta haluat prosenttiosuuden laskea

Kaava:

Helppo prosenttilasku kaava:

X prosenttia luvusta = (X/100) * luku

Esimerkiksi jos halutaan laskea 20% luvusta 500, käytetään kaavaa:

20 prosenttia luvusta 500 = (20/100) * 500 = 0,2 * 500 = 100

Siis 20 prosenttia luvusta 500 on 100.

Kuinka paljon luku on luvusta:

Kuinka monta prosenttia luku A on luvusta B?
Syötä luku A
Syötä luku B

Kaava:

Kuinka monta prosenttia luku on luvusta voidaan laskea tällä kaavalla:

(A/B) * 100%

Esimerkiksi jos halutaan laskea kuinka monta prosenttia luku 25 on luvusta 100, käytetään kaavaa:

(25/100) * 100% = 0,25 * 100% = 25%

Siis luku 25 on 25 prosenttia luvusta 100.

Lisää lukuun prosenttia:

Lisää lukuun X prosenttia (korotus)
Syötä luku johon prosentti lisätään
Syötä korotusprosentti
%
Syötä korotusprosentti

Kaava:

Lukuun voidaan lisätä X prosenttia (korotus) kaavalla:

alkuperäinen luku + (X/100) * alkuperäinen luku

Esimerkiksi jos halutaan lisätä lukuun 100 korotuksena 25%, käytetään kaavaa:

100 + (25/100) * 100 = 100 + 0,25 * 100 = 125

Siis 25% korotus luvulle 100 on 125.

Vähennä luvusta prosenttia:

Vähennä luvusta X prosenttia (alennus)
Syötä alkuperäinen luku
Syötä alennusprosentti
%

Kaava:

Luvusta voidaan vähentää X prosenttia (alennus) kaavalla:

alkuperäinen luku – (X/100) * alkuperäinen luku

Esimerkiksi jos halutaan vähentää luvusta 200 alennuksena 20%, käytetään kaavaa:

200 – (20/100) * 200 = 200 – 0,2 * 200 = 160

Siis 20% alennus luvusta 200 on 160.

Kuinka monta prosenttia luku on lukua suurempi:

Kuinka monta prosenttia luku A on lukua B suurempi?
Syötä isompi luku A
Syötä pienempi luku B

Kaava:

Kuinka monta prosenttia luku A on lukua B suurempi voidaan laskea kaavalla:

((A-B)/B) * 100%

Esimerkiksi jos halutaan laskea kuinka monta prosenttia luku 30 on suurempi kuin luku 20, käytetään kaavaa:

((30-20)/20) * 100% = 0,5 * 100% = 50%

Siis luku 30 on 50% suurempi kuin luku 20.

ALV prosenttiosuus:

ALV osuus verollisesta summasta
Verollinen summa
ALV määrä
%

Kaava:

ALV (arvonlisävero) on veromuoto, jota sovelletaan useissa maissa, mukaan lukien Suomi. ALV on yleensä ilmaistu prosentteina verollisesta summasta. Esimerkiksi, jos tuotteen hinta on 100 euroa ja ALV on 24%, verollinen hinta on 124 euroa ja ALV-osuus on 24 euroa.

ALV-osuuden laskeminen verollisesta summasta voidaan ilmaista kaavalla:

ALV-osuus = Verollinen summa x ALV-prosentti / (100 + ALV-prosentti)

Esimerkiksi, jos tuotteen hinta on 100 euroa ja ALV on 24%, ALV-osuus lasketaan seuraavasti:

ALV-osuus = 100 x 24 / (100 + 24) = 19,35 euroa

Tämä tarkoittaa, että verollisesta hinnasta 100 euroa, ALV-osuus on 19,35 euroa. Tämän perusteella verottoman hinnan, joka on tuotteen hinta ilman ALV:tä, voi laskea vähentämällä ALV-osuus verollisesta hinnasta:

Veroton hinta = Verollinen summa – ALV-osuus

Esimerkiksi, jos tuotteen verollinen hinta on 124 euroa ja ALV on 24%, veroton hinta lasketaan seuraavasti:

Veroton hinta = 124 – 19,35 = 104,65 euroa

Mikä on prosenttilaskuri?

Prosenttilaskuri on hyödyllinen työkalu monissa eri tilanteissa, jossa tarvitaan prosenttilaskuja. Se on erityisen kätevä työkalu esimerkiksi liiketaloudellisissa ja taloudellisissa laskelmissa sekä tilastollisessa analyysissä. Prosenttilaskuri on kätevä, helppo ja nopea tapa laskea erilaisia prosenttilaskuja, kuten alv, vero, alennus, korko ja alkoholin promillelaskut.

Prosenttilaskuri toimii usein yksinkertaisella kaavalla, joka helpottaa prosenttilaskujen tekemistä. Kaavaan syötetään luvut ja prosenttilaskuri laskee automaattisesti halutun tuloksen. Esimerkiksi, jos halutaan laskea veron osuus summasta, syötetään verollinen summa ja veroprosentti ja prosenttilaskuri laskee veron määrän.

Prosenttilaskuri on kätevä myös alv-laskujen tekemiseen. Suomessa alv on 24%, ja alv-laskun tekeminen voi olla hankalaa ilman laskuria. Prosenttilaskuri alv-laskuihin laskee alv-osuuden verollisesta summasta automaattisesti.

Prosenttilaskuri toimii myös Excel-taulukoissa, joka helpottaa monimutkaisempia laskelmia. Excel-prosenttilaskurin avulla voidaan esimerkiksi laskea korkoa korolle -laskelmia tai monimutkaisempia verolaskelmia.

Alkoholin promillelaskut ovat myös helppoja tehdä prosenttilaskurin avulla. Alkoholin promillet voidaan laskea syöttämällä alkoholin määrä ja paino prosenttilaskuriin, joka laskee automaattisesti promillemäärän.

Prosenttilaskuri on erittäin hyödyllinen työkalu monissa eri tilanteissa. Se helpottaa ja nopeuttaa laskujen tekemistä ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Prosenttilaskuri on hyvä työkalu niille, jotka tekevät paljon erilaisia prosenttilaskuja päivittäisessä työssään.

Prosentit - tärkeä osa matematiikkaa

Prosentit ovat tärkeä osa matematiikkaa ja liittyvät moniin käytännön tilanteisiin, kuten alennusmyynteihin, korkoihin ja veroprosentteihin. Tässä artikkelissa käymme läpi prosentin käsitteen ja sen eri käyttötavat.

 1. Prosentti % Prosentti (per-cent) tarkoittaa sadasosien määrää. Yksi prosentti on yhtä kuin 1/100 laskutoimituksen osamäärä. Esimerkiksi 10 prosenttia on yhtä kuin 10/100 ja 50 prosenttia on yhtä kuin 50/100.

 2. Prosenttimerkki Prosentin merkki on symboli: %. Symboli sijoitetaan luvun oikealle puolelle. Esimerkiksi 10 prosenttia kirjoitetaan 10%.

 3. Prosenttiluvun määritelmä Prosenttiosuus on arvo, joka edustaa yhden numeron suhdetta toiseen numeroon. Yksi prosentti vastaa yhtä sadasosaa, eli 1/100. Esimerkiksi 20 prosenttia vastaa kahta kymmenesosaa, eli 20/100.

 4. Laskukaavat prosenttien käyttöön Prosenttilaskuissa käytetään erilaisia laskukaavoja. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Kuinka paljon on 15% luvusta 200? Lasketaan ensin 15% desimaalilukuna: 15/100 = 0.15. Sitten kerrotaan se alkuperäisen luvun kanssa: 0.15 x 200 = 30. Siis 15% luvusta 200 on 30.
 • Kuinka monta prosenttia luku 75 on luvusta 100? Jaetaan luku 75 luvulla 100: 75/100 = 0.75. Muutetaan desimaaliluku prosenttiluvuksi: 0.75 x 100% = 75%. Siis luku 75 on 75% luvusta 100.
 • Jos halutaan laskea 20% alennus 80 euron tuotteesta, lasketaan ensin alennettu hinta: 80 – (20% x 80) = 64 euroa. Siis 20% alennus 80 eurosta on 64 euroa.

Prosenttilaskut voivat tuntua aluksi haastavilta, mutta niiden käyttö helpottuu harjoituksen myötä. Prosenteilla laskeminen on tärkeää monessa arkielämän tilanteessa, joten niiden käyttöön kannattaa perehtyä tarkemmin.

Prosenttilaskuri kaava

Prosenttilaskuri kaava on matemaattinen kaava, joka auttaa laskemaan prosenttilaskuja. Kaava sisältää yleensä kolme osaa: perusarvon, prosenttiosuuden ja laskettavan arvon. Perusarvo on lähtöarvo, josta lasketaan prosenttiosuus. Prosenttiosuus ilmoitetaan yleensä prosenttilukuna ja se kertoo, kuinka monta prosenttia perusarvosta lasketaan. Laskettava arvo on se, jonka halutaan laskea perusarvon ja prosenttiosuuden perusteella.

Prosenttilaskuri kaava on erittäin hyödyllinen työkalu monissa erilaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan prosenttilaskuja. Se auttaa laskemaan esimerkiksi alv:n, veron, alennuksen, korkoprosentin ja muiden vastaavien laskelmien määrän tarkasti ja nopeasti. Prosenttilaskuri kaava on erityisen hyödyllinen liiketaloudellisissa ja taloudellisissa laskelmissa sekä tilastollisessa analyysissä, joissa tarvitaan tarkkoja ja nopeita laskelmia.

Kenelle prosenttilaskuri sopii?

Prosenttilaskuri sopii kaikille, jotka tarvitsevat apua prosenttilaskuissa. Se on erityisen hyödyllinen opiskelijoille, jotka opiskelevat matematiikkaa, taloustiedettä tai muita vastaavia aiheita, joissa tarvitaan prosenttilaskuja. Prosenttilaskuri on myös hyödyllinen kaikille yrityksille ja yrittäjille, jotka tekevät liiketaloudellisia laskelmia ja tarvitsevat tarkkoja ja nopeita prosenttilaskuja.

Prosenttilaskuri sopii myös kaikille henkilöille, jotka haluavat laskea esimerkiksi alv:n, veron, alennuksen tai korkoprosentin määrän tarkasti ja nopeasti. Se auttaa välttämään laskuvirheitä ja nopeuttaa laskemista.

Prosenttilaskuri on erittäin helppokäyttöinen työkalu, joten se sopii kaikille, jotka tarvitsevat apua prosenttilaskuissa.

prosenttilaskurin avulla lasket kaikki perus prosenttilaskut sekä alv prosentit

Mitä kaikkea prosenttilaskurilla voidaan laskea?

Prosenttilaskuri on erittäin hyödyllinen työkalu monenlaisten laskutoimitusten tekemiseen. Sen avulla voidaan laskea erilaisia prosenttilaskuja, kuten alv, verot, alennukset, korkoprosentit ja monet muut vastaavat laskelmat. Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, mitä kaikkea prosenttilaskurilla voidaan laskea:

 • Alv: Alv:n eli arvonlisäveron laskeminen on yksi yleisimmistä prosenttilaskuista, joita tehdään. Prosenttilaskurin avulla voidaan laskea veron määrä annetusta verollisesta summasta.

 • Korko: Korkolaskelmia tehdään esimerkiksi lainojen ja säästötilien koroista. Prosenttilaskurin avulla voidaan laskea esimerkiksi korkoprosentin määrä tai korkojen kertymä tietyn ajanjakson aikana.

 • Alennus: Alennusten laskeminen on yleistä kaupankäynnissä ja myynninedistämisessä. Prosenttilaskurin avulla voidaan laskea esimerkiksi alennuksen määrä ja uusi hinta.

 • Osuus: Prosenttilaskurilla voidaan laskea myös eri osuuksien määrää suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi yrityksen markkinaosuuden laskeminen suhteessa kilpailijoihin.

 • Tilastot: Tilastollisia prosenttilaskuja tehdään usein esimerkiksi prosenttiosuuksien tai muuttujien suhteiden laskemisessa.

Näitä esimerkkejä voisi jatkaa vielä pidemmälle. Prosenttilaskuri on monipuolinen työkalu, joka sopii kaikille, jotka tarvitsevat apua prosenttilaskuissa eri tilanteissa. Prosenttilaskurin käyttö on helppoa ja nopeaa, ja sen avulla voidaan välttää laskuvirheitä ja säästää aikaa laskutoimitusten tekemisessä.

Miksi käyttää prosenttilaskuria?

Prosenttilaskurin käyttö on erittäin kätevää monessa eri tilanteessa. Kun esimerkiksi liiketoiminnan taloudellisia raportteja laaditaan, niissä saattaa olla vain lukuja ilman vertailulukuja, kuten prosenttiosuuksia. Tällöin tarvitset erilaisia avainlukuja, jotta voit laskea prosenttilaskuja. Tämä voi olla haastavaa ja aikaa vievää.

Onneksi prosenttilaskurin käyttö on nopeaa ja helppoa. Sinun tarvitsee vain syöttää laskurin oikeisiin kenttiin laskennan perusteena olevat luvut, ja laskuri tekee loput puolestasi. Näin saat varmasti oikean vastauksen ilman turhia laskuvirheitä.

Prosenttilaskuri auttaa sinua myös oppimaan prosenttilaskujen tekemistä. Kun käytät laskuria useammin, ymmärrät paremmin, miten prosenttilaskut toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat laskuihin. Tämä voi auttaa sinua kehittämään laskutaitojasi ja tekemään prosenttilaskut entistä nopeammin ja tarkemmin.

Prosenttilaskurin käyttö on siis erittäin suositeltavaa monessa eri tilanteessa. Se on nopea ja helppo tapa laskea prosenttilaskuja, ja se auttaa sinua kehittämään laskutaitojasi. Mikä parasta, laskuri pohtii oikeat laskukaavat puolestasi, joten voit olla varma, että saat aina oikean vastauksen ilman turhia laskuvirheitä.

Vinkkejä prosenttilaskujen päässälaskuun

Tässä muutama vinkki prosenttilaskujen päässälaskuun:

 1. Muunna prosenttiluku helpommin laskettavaksi jakamalla se sadalla. Esimerkiksi 25% voidaan muuttaa muotoon 0,25.

 2. Kertolaskut voi usein helposti muuttaa päässälaskuksi jakamalla luvun. Esimerkiksi 120% luvun 150 kanssa voi muuttaa muotoon 1,2 x 150, joka on helpompi laskea päässä.

 3. Kun lasketaan prosenttiosuutta, voit käyttää “perusprosenttilukua” eli sataa. Esimerkiksi, jos haluat laskea 15% luvusta 80, voit kertoa 80:lla ja jakaa tuloksen sadalla, jolloin saat vastaukseksi 12.

 4. Usein prosenttiluvut ovat helpompia laskettavia, kun ne pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Esimerkiksi 37% voi pyöristää 40:een ja 23% voi pyöristää 25:een.

 5. Muista käyttää prosenttilaskuissa myös muita peruslaskutoimituksia, kuten yhteen- ja vähennyslaskuja. Esimerkiksi jos haluat laskea, kuinka paljon 20% luvusta 150 on, voit ensin laskea 10%, joka on 15, ja sitten lisätä tähän lukuun toisen 10%, jolloin saat vastaukseksi 30.

Nämä ovat vain muutamia vinkkejä, joita voit käyttää prosenttilaskujen päässälaskuun. Harjoitus tekee mestarin, joten kannattaa kokeilla erilaisia laskutapoja ja löytää itselleen sopivin tapa.

Esimerkkejä prosenttilaskujen manuaalisista laskukaavoista

Prosenttilaskut ovat osa arkeamme ja niitä tarvitaan usein monissa eri tilanteissa. Vaikka laskeminen ei välttämättä olekaan vaikeaa, voi manuaalinen laskeminen kuitenkin viedä aikaa ja energiaa. 

Ensimmäinen esimerkki on prosenttiosuuden laskeminen jostain luvusta. Tämä onnistuu helposti muuttamalla haluttu prosenttiosuus ensin desimaaliluvuksi ja kertomalla sitten alkuperäinen luku desimaaliluvulla. Esimerkiksi, jos halutaan tietää 20 prosenttia luvusta 80, laskukaava on 0,2*80=16.

Toinen esimerkki on kuinka monta prosenttia luku x on luvusta y. Tämä voidaan laskea jakamalla luku x luvulla y ja kertomalla saatu desimaalitulos luvulla 100. Esimerkiksi, kuinka monta prosenttia luku 40 on luvusta 100? Laskukaava on 40/100*100=40%.

Kolmas esimerkki on kuinka laskea X prosentin suuruinen korotus lukuun Y. Tämä voidaan tehdä muodostamalla ensin korotuksesta luku, jossa haluttu prosentti muutetaan desimaalimuotoon ja lisätään se alkuperäiseen kertoimeen 1. Esimerkiksi, jos halutaan laskea 15 prosentin korotus lukuun 50, laskukaava on 50*1,15=57,5.

Viimeinen esimerkki on luvun pienentäminen tietyllä prosenttiosuudella (alennuksen laskeminen). Tämä voidaan tehdä kertomalla luku halutulla suhdeluvulla, joka saadaan muuttamalla haluttu alennus desimaalimuotoon. Esimerkiksi, jos halutaan laskea 30 prosentin alennus 120 euron tuotteesta, laskukaava on 120*0,7=84. Desimaaliosuus 0,7 saatiin laskukaavaan vähentämällä luvusta 1 ensin haluttu alennusosuus eli 30%=0,3.

Nämä manuaaliset laskukaavat voivat auttaa, kun laskinta ei ole käsillä tai halutaan tehdä lasku nopeasti päässä. On kuitenkin hyvä muistaa, että laskurit ja laskimet ovat hyödyllisiä työkaluja, jotka tekevät laskemisesta nopeampaa ja helpompaa.

Prosenttilaskuri – Usein kysyttyä | UKK

Tietyn prosenttiosuuden saa laskettua muuttamalla haluttu prosenttiosuus ensin desimaaliluvuksi ja kertomalla sen jälkeen alkuperäinen luku desimaaliluvulla. Esimerkiksi jos halutaan laskea 20% luvusta 50, ensin muutetaan 20% desimaalimuotoon jakamalla 20 luvulla 100, jolloin saadaan 0,2. Sitten kerrotaan alkuperäinen luku 50 desimaaliluvulla 0,2, jolloin saadaan 10. Siis 20% luvusta 50 on 10.

20 prosentin laskeminen jostain luvusta on helppoa. Ensinnäkin 20 prosenttia tarkoittaa 20/100 osaa eli 0,2 desimaalilukuna. Tämän jälkeen voit laskea 20 prosentin määrän alkuperäisestä luvusta kertomalla sen luvun desimaaliluvulla 0,2. Esimerkiksi jos haluat laskea 20 prosentin määrän luvusta 100, lasketaan se seuraavasti:

20% * 100 = 0,2 * 100 = 20

Joten 20 prosenttia luvusta 100 on 20.

Prosenttiyksikön laskeminen tarkoittaa prosenttiarvon muutoksen laskemista. Se voidaan laskea vähentämällä vanha prosenttiarvo uudesta prosenttiarvosta ja jakamalla tämä erotus alkuperäisellä prosenttiarvolla. Esimerkiksi, jos vanha prosenttiarvo oli 25% ja uusi prosenttiarvo on 30%, voidaan prosenttiyksikkö laskea seuraavasti:

30% – 25% = 5%

5% / 25% = 0,2 tai 20 prosenttia

Joten prosenttiyksikkö on 20%.

Yksi prosentti tarkoittaa yhden sadan osaa. Se vastaa desimaalilukua 0,01. Esimerkiksi jos luvusta 100 lasketaan yksi prosentti, tulos on 1, koska 1% x 100 = 1. Jos taas luvusta 50 lasketaan yksi prosentti, tulos on 0,5, koska 1% x 50 = 0,5. Yhden prosentin laskeminen jostain luvusta on siis aina yksinkertaista, kun muistaa jakaa kyseinen luku sadalla ja siirtää desimaalipiste kaksi kohtaa vasemmalle.